Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień
terapia indywidualna, par i rodzin
 
mgr Jacek J. Popiołek
al. Jana Pawła II 40/1
70-455 Szczecin
tel. kom. 790 302 780

mgr Jacek Jerzy Popiołek

Z wykształcenia jestem magistrem socjologii. W ramach wieloletniego kształcenia podyplomowego  uzyskałem kwalifikacje psychoterapeuty oraz specjalisty terapii uzależnień.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wybrane szkolenia w psychoterapii:

psychoterapii indywidualnej uczyłem się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej);

psychoterapii grupowej uczyłem się w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne);

terapii uzależnienia oraz współuzależnienia uczyłem się przede wszystkim korzystając z doświadczeń Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie (superwizja oraz staż szkoleniowy); Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Specjalista Terapii Uzależnień” w GWSH w Gdańsku (akredytacja Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – rządowa agenda Ministerstwa Zdrowia);

Własna psychoterapia treningowa grupowa oraz indywidualna u psychoterapeutów posiadających certyfikaty  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;

Aktualnie rozwijam swoje umiejętności psychoterapeuty w szkoleniu prowadzonym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Jest to jednostka specjalistyczna przeznaczona do leczenia tzw. specyficznych zaburzeń osobowości. W głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru - osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej, histrionicznej, antyspołecznej. Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii.

Pacjentów z tzw. „głębokimi” zaburzeniami osobowości, w odróżnieniu od pacjentów nerwicowych i tych z lżejszą patologią osobowości trudno jest leczyć zarówno w warunkach ambulatoryjnych czy oddziału dziennego standardowymi metodami terapeutycznymi, dlatego często pozostają poza systemem pomocy psychoterapeutycznej.

Szkolenie to pozwala mi zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości – grupy pacjentów, która jest coraz liczniejsza i wymagająca specyficznych warunków w leczeniu.

 

Już od roku 2000 pracuję jako samodzielny terapeuta, prowadząc różnorodne formy pomocy psychologicznej: poradnictwo, interwencje kryzysowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy rozwoju osobistego, konsultacje małżeńskie i rodzinne, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Doświadczenie zawodowe:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje", Centrum Psychiatryczne;

- Niepubliczny ZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna;

- Gabinet proflaktyczno-terapeutyczny w placówce oświatowej (Bursa dla młodzieży szkolnej i studentów);

- realizacja merytoryczna w strukturze organizacji pozarządowej programów i zadań zleconych przez administrację rządową i samorządową (Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U");

- realizacja warsztatów dla wybranych grup zawodowych  (pedagodzy, nauczyciele,  pracownicy socjalni, policjanci, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

- prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;